FRÖKEN SVERIGE AB INFORMERAR

Varumärket Fröken Sverige ägs och förvaltas sedan 2005 av Panos Papadopoulos, grundare och ägare av Panos Emporio. Fröken Sverige har den senaste tiden legat på is då tävlingen behöver omstruktureras för att hitta nya infallsvinklar.

”Idag finns ingen planering kring ett återupptagande under året men tider förändras konstant och man vet aldrig vad som väntar runt nästa hörn.” Säger Panos Papadopoulos

När planeringen drar igång för en ny uttagning av Fröken Sverige så kommer detta synas och höras! Tills det steget är taget har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar.

Vi ser ett stort intresse vad
gäller Fröken Sverige
deltagande och vi Tackar för
de ansökningar som
inkommit den senaste tiden.
Detta ger oss starka
förhoppningar kring att
tävlingen i framtiden
kommer återta sin glans och
skina starkare än någonsin.

/Fröken Sverige AB